ÁDÁMOK ÉS ÉVA?


Egy nyelvészeti cikk kapcsán


A hajón írott naplómat idézem:

     Más. Véletlenek pedig nincsenek, állítja Thorwald Dethlesfen, de valószínû nem az efféle véletlenekre gondol: Otthon találtam egy honlapot, amikor a könyvhöz kerestem anyagot, és egy UFO-hívõ oldalról is letöltöttem valamit. Ott pedig szó van arról, hogy az emberiség, tetszik, nem tetszik visszavezethetõ genetikai kutatások eredményeképpen egy nõre és három férfira. (Hm, Ádámok és Éva...) Ez valójában egy 1997. július 4-i elõadás anyaga (sajnos nem találom, hogy miféle elõadásé és hol...) aminek az a címe: "A földönkívüliek genetikai beavatkozása az emberiség fennmaradása érdekében".

Nos, megint csak az a legjobb, ha idézek a cikkbõl:

     "...A mikorral kapcsolatban további gondok is vannak. Fehérjebiológusok kimutatták ugyanis, hogy a ma élõ emberiség genetikailag egységes eredetû, és tulajdonképpen vissza lehet vezetni egyetlen nõre, aki mintegy 150-180 ezer évvel ezelõtt élt. Erre a megállapításra pedig a következõ módon jutottak: frissen szült nõk méhlepényeit gyûjtötték össze a világ minden részérõl, a belõlük kivont mitokondriumok teljes génképletét kifejtették. Ezután vizsgálták, hogy az egyes génszekvenciák mennyire felelnek meg egymásnak. A mutációs gyakoriság ismeretében és a legnagyobb eltérések figyelembevételével ki lehet mutatni, hogy mikor éltek a ma élõ emberiség legõsibb képviselõi. A mutációs gyakoriság pontos értékét igen jó közelítéssel meg lehetett határozni a ma élõ emberek és közvetlen õseik genetikai vizsgálatával.
     Ezekbõl a vizsgálatokból az a megdöbbentõ felfedezés következett, hogy a ma élõ emberiség mindössze egyetlen nõtõl, s maximum öt férfitól származik! Ez a bizonyos kis csoport pedig valahol Afrika középsõ részén élt és nagy valószínûséggel néger volt. Ez az állítás persze mélységesen felháborította a régészeket. Nehogy már a fehérjebiológusok mondják meg, helyettük, hogy honnan ered az emberiség?! Azonnal kontrollvizsgálatokat követeltek - eredményében azonban mélységesen csalódniuk kellett, ugyanis a fehérjebiológusok állítását messzemenõen igazolta. Erre a második vizsgálatra 1989-ben került sor, s ezernél is több nõ méhlepényét gyûjtötték össze. A kutatás végkövetkeztetése pedig az volt, hogy valóban egy nõre visszavezethetõ az egész emberiség genetikailag, valamint - a vizsgálati anyag nagyobb száma miatt -, a szóba jöhetõ férfiak száma is lecsökkent háromra. Puff neki!...".
     Szóval ez az elõadás efféle bizonyítékok felhasználásával állítja amit a címben megfogalmazott. Nos, én alapjában véve UFO hívõ vagyok, olyan formán, hogy "jó lenne ha léteznének" az jó buli volna, de azért a bizonyítékokat igencsak várom, bár az elméletekrõl szeretek elgondolkozni, beszélni. És nekem az efféle bizonyítékok, amik itt fent le vannak írva "nem gyere be". Nekem ne mondják, hogy "egy tudóscsoport megvizsgálta", meg "egy második vizsgálat"... stb. Konkrétumok kellenek. Ezért aztán a HIX Tudomány levelezõlistáján fel is tettem a kérdést, hogy hihetõ-e ez, lehet-e ilyen kísérletet lefolytatni, és az eredménybõl ilyesféle következtetéseket levonni. Választ nem kaptam. (Ott zömmel matekosok és fizikászok vannak, azt hiszem, és a kérdés se lehetett elég tudományos :-))
     Mivel érdekel a nyelvészet is, találtam a letöltött dolgaim között ilyen témájú cikkeket is. Hadd idézzem az egyiket. Ez a Scientific American magyar on-line kiadásában, és a Tudomány címû folyóirat 1991. júniusi számában levõ cikkbõl való:

A cikk címe:

     Nehéz szavak, írta: Philip E. Ross. Alcíme: A nyelvészek élénken vitatják, vajon megismerhetjük-e valaha a legkorábbi õsnyelvek akár csak egyetlen szavát.
     Az idézet, így kezdõdik a cikk: "Kezdetben volt a szó. Ha Merrit Ruhlent kérdezzük, mi volt ez a szó, azt válaszolja, hogy a tik. Ezzel az egyszerû egyszótagúval jelölhette az õsember az ujját. Ruhlen szerint ebbõl vezethetõ le az angol toe (lábujj) és a latin digit (ujj) szó. Hogy mikor keletkezett ez a szó, arra Ruhlen nem ad választ, mások azonban genetikai bizonyítékokra hivatkozva azt állítják, hogy ez mintegy százezer évvel ezelõttre tehetõ.
     Ruhlen a maga útját járó nyelvész, egyike azon kevés radikális kutatóknak, akik a mai nyelvben hallani vélik az õsi szavak visszhangját. Ruhlen szerint a világ valamennyi nyelve egy a távoli múltban beszélt egyedüli forrásból ered, amely jóval megelõzte az elsõ ló betörését vagy azt, hogy az ember a tûz mellett tudta tartani az elsõ kutyát. Mások beérik annyival, hogy a nyelvet 115 ezer évvel ezelõtt beszélt gyökerekig vezetik vissza, a mezõgazdaság kialakulása elõtti korig. Hogy a Földön élõ négymillárd ember által beszélt több ezernyi nyelv egyetlen közös gyökérbõl táplálkozik, ez igazán rendkívüli elgondolás. Voltaképpen nyelvészeti megfelelõje az "Éva-hipotézis"-nek, amelyet Berkeley-ben dolgoztak ki a Kaliforniai Egyetem kutatói, Allan C. Wilson, Mark Stoneking és Rebecca L. Cann, akik DNS-minták összehasonlításával az egész emberi népesség eredetét visszavezették egy vagy 150 ezer évvel ezelõtt élt afrikai asszonyra. Elméletük fontosságát tekintve vetekedhet a fizikusok által kutatott nevezetes Nagy Egyesítés elméletével. A nyelv monogenezisét azonban legalább olyan nehéz bizonyítani, mint más tudományágak hasonló elméleteit."
     Így már nem tûnik zöldségnek - inkább megválaszolandó kérdésnek - az UFO-ista elõadásban elhangzott állítás, legfeljebb nem értek egyet az elméletével (de elképzelhetõnek tartom, amíg nincs másfajta bizonyíték), amit erre a kutatásra alapozott (többek között).
     Egyébként az õsi nyelvhez: akik a magyarság szíriuszi eredetét hirdetik, azok egyúttal azt is vallják, hogy ez az õsi nyelv a magyar. Na, ugye! Mit kell itt kutakodni a nyelvészeknek? (Most sírjunk, vagy röhögjünk? És ebbõl kérem meg lehet élni ma Magyarországon, de milyen fényesen! Még Peruba is el lehet jutni õsmagyarnyelvszavakat kutatni.) Azért hadd tegyek hozzá ehhez az õsmagyar nyelvelmélethez én is szerény képességeimhez mérten valami egyszerût de a maga nemében igazán nagyszerût: akkor a tik nem ujjat jelent, hanem tyúkot, ezt gondolom nem is kell magyarázni...