ÁDÁMOK ÉS ÉVA?


Egy nyelvészeti cikk kapcsán


A hajón írott naplómat idézem:

     Más. Véletlenek pedig nincsenek, állítja Thorwald Dethlesfen, de valószínű nem az efféle véletlenekre gondol: Otthon találtam egy honlapot, amikor a könyvhöz kerestem anyagot, és egy UFO-hívő oldalról is letöltöttem valamit. Ott pedig szó van arról, hogy az emberiség, tetszik, nem tetszik visszavezethető genetikai kutatások eredményeképpen egy nőre és három férfira. (Hm, Ádámok és Éva...) Ez valójában egy 1997. július 4-i előadás anyaga (sajnos nem találom, hogy miféle előadásé és hol...) aminek az a címe: "A földönkívüliek genetikai beavatkozása az emberiség fennmaradása érdekében".

Nos, megint csak az a legjobb, ha idézek a cikkből:

     "...A mikorral kapcsolatban további gondok is vannak. Fehérjebiológusok kimutatták ugyanis, hogy a ma élő emberiség genetikailag egységes eredetű, és tulajdonképpen vissza lehet vezetni egyetlen nőre, aki mintegy 150-180 ezer évvel ezelőtt élt. Erre a megállapításra pedig a következő módon jutottak: frissen szült nők méhlepényeit gyűjtötték össze a világ minden részéről, a belőlük kivont mitokondriumok teljes génképletét kifejtették. Ezután vizsgálták, hogy az egyes génszekvenciák mennyire felelnek meg egymásnak. A mutációs gyakoriság ismeretében és a legnagyobb eltérések figyelembevételével ki lehet mutatni, hogy mikor éltek a ma élő emberiség legősibb képviselői. A mutációs gyakoriság pontos értékét igen jó közelítéssel meg lehetett határozni a ma élő emberek és közvetlen őseik genetikai vizsgálatával.
     Ezekből a vizsgálatokból az a megdöbbentő felfedezés következett, hogy a ma élő emberiség mindössze egyetlen nőtől, s maximum öt férfitól származik! Ez a bizonyos kis csoport pedig valahol Afrika középső részén élt és nagy valószínűséggel néger volt. Ez az állítás persze mélységesen felháborította a régészeket. Nehogy már a fehérjebiológusok mondják meg, helyettük, hogy honnan ered az emberiség?! Azonnal kontrollvizsgálatokat követeltek - eredményében azonban mélységesen csalódniuk kellett, ugyanis a fehérjebiológusok állítását messzemenően igazolta. Erre a második vizsgálatra 1989-ben került sor, s ezernél is több nő méhlepényét gyűjtötték össze. A kutatás végkövetkeztetése pedig az volt, hogy valóban egy nőre visszavezethető az egész emberiség genetikailag, valamint - a vizsgálati anyag nagyobb száma miatt -, a szóba jöhető férfiak száma is lecsökkent háromra. Puff neki!...".
     Szóval ez az előadás efféle bizonyítékok felhasználásával állítja amit a címben megfogalmazott. Nos, én alapjában véve UFO hívő vagyok, olyan formán, hogy "jó lenne ha léteznének" az jó buli volna, de azért a bizonyítékokat igencsak várom, bár az elméletekről szeretek elgondolkozni, beszélni. És nekem az efféle bizonyítékok, amik itt fent le vannak írva "nem gyere be". Nekem ne mondják, hogy "egy tudóscsoport megvizsgálta", meg "egy második vizsgálat"... stb. Konkrétumok kellenek. Ezért aztán a HIX Tudomány levelezőlistáján fel is tettem a kérdést, hogy hihető-e ez, lehet-e ilyen kísérletet lefolytatni, és az eredményből ilyesféle következtetéseket levonni. Választ nem kaptam. (Ott zömmel matekosok és fizikászok vannak, azt hiszem, és a kérdés se lehetett elég tudományos :-))
     Mivel érdekel a nyelvészet is, találtam a letöltött dolgaim között ilyen témájú cikkeket is. Hadd idézzem az egyiket. Ez a Scientific American magyar on-line kiadásában, és a Tudomány című folyóirat 1991. júniusi számában levő cikkből való:

A cikk címe:

     Nehéz szavak, írta: Philip E. Ross. Alcíme: A nyelvészek élénken vitatják, vajon megismerhetjük-e valaha a legkorábbi ősnyelvek akár csak egyetlen szavát.
     Az idézet, így kezdődik a cikk: "Kezdetben volt a szó. Ha Merrit Ruhlent kérdezzük, mi volt ez a szó, azt válaszolja, hogy a tik. Ezzel az egyszerű egyszótagúval jelölhette az ősember az ujját. Ruhlen szerint ebből vezethető le az angol toe (lábujj) és a latin digit (ujj) szó. Hogy mikor keletkezett ez a szó, arra Ruhlen nem ad választ, mások azonban genetikai bizonyítékokra hivatkozva azt állítják, hogy ez mintegy százezer évvel ezelőttre tehető.
     Ruhlen a maga útját járó nyelvész, egyike azon kevés radikális kutatóknak, akik a mai nyelvben hallani vélik az ősi szavak visszhangját. Ruhlen szerint a világ valamennyi nyelve egy a távoli múltban beszélt egyedüli forrásból ered, amely jóval megelőzte az első ló betörését vagy azt, hogy az ember a tűz mellett tudta tartani az első kutyát. Mások beérik annyival, hogy a nyelvet 115 ezer évvel ezelőtt beszélt gyökerekig vezetik vissza, a mezőgazdaság kialakulása előtti korig. Hogy a Földön élő négymillárd ember által beszélt több ezernyi nyelv egyetlen közös gyökérből táplálkozik, ez igazán rendkívüli elgondolás. Voltaképpen nyelvészeti megfelelője az "Éva-hipotézis"-nek, amelyet Berkeley-ben dolgoztak ki a Kaliforniai Egyetem kutatói, Allan C. Wilson, Mark Stoneking és Rebecca L. Cann, akik DNS-minták összehasonlításával az egész emberi népesség eredetét visszavezették egy vagy 150 ezer évvel ezelőtt élt afrikai asszonyra. Elméletük fontosságát tekintve vetekedhet a fizikusok által kutatott nevezetes Nagy Egyesítés elméletével. A nyelv monogenezisét azonban legalább olyan nehéz bizonyítani, mint más tudományágak hasonló elméleteit."
     Így már nem tűnik zöldségnek - inkább megválaszolandó kérdésnek - az UFO-ista előadásban elhangzott állítás, legfeljebb nem értek egyet az elméletével (de elképzelhetőnek tartom, amíg nincs másfajta bizonyíték), amit erre a kutatásra alapozott (többek között).
     Egyébként az ősi nyelvhez: akik a magyarság szíriuszi eredetét hirdetik, azok egyúttal azt is vallják, hogy ez az ősi nyelv a magyar. Na, ugye! Mit kell itt kutakodni a nyelvészeknek? (Most sírjunk, vagy röhögjünk? És ebből kérem meg lehet élni ma Magyarországon, de milyen fényesen! Még Peruba is el lehet jutni ősmagyarnyelvszavakat kutatni.) Azért hadd tegyek hozzá ehhez az ősmagyar nyelvelmélethez én is szerény képességeimhez mérten valami egyszerűt de a maga nemében igazán nagyszerűt: akkor a tik nem ujjat jelent, hanem tyúkot, ezt gondolom nem is kell magyarázni...