Honlapverzió
v11.00
A honlapon található minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Ezek felhasználása csak a szerző előzetes engedélyével történhet.
© Székely István 1997-2016

Programajánló:

TENGERÉSZHUMOR:
VICCEK 1 - 25

Na, ez a kedvenc. Eredetije (nekem) Hofi. Tehát: kitérés_v2.0.12 És ehhez ha tudjuk, hogy a világítótornyok automaták...

Ez állítólag megtörtént, és fel is jegyezték az amerikai haditengerészet egyik rádiózási naplójában:
- Azonnal térjen ki észak felé 15 fokkal.
- Javaslom, hogy ön térjen ki dél felé 15 fokkal...
- Megismétlem, térjen ki észak felé 15 fokkal, máskülönben összeütközünk.
- Én nem tudok kitérni, térjen ki ön 15 fokkal...
- Én az amerikai haditengerészet tisztje, az amerikai flotta egyik hajójának kapitánya vagyok. Utoljára mondom térjen ki.
- Én pedig szolgálatos a világitótoronyban...
Barkochba v 2.01


- Mi az? Tengerészek is nagyon szeretik.
- Szőrös?
- Nem.
- Akkor rum.
Egy tengerész megszorul anyagilag, és eladja papagáját egy hölgynek. Igen ám, de a papagáj rettenetesen cifrázza, állandóan rondán beszél. A hölgy tanácsot kér az ismerőseitől, hogyan szoktathatná le a papagáját a ronda szavakról. Valaki azt tanácsolja, takarja le a ketrecet, aztán jól rázza meg, s ettől a madár mindent el fog felejteni.
A hölgy megfogadja a tanácsot, letakarja a ketrecet, forgatja-rázza erőteljesen, majd leteszi, s várja az eredményt.
A papagáj megrázza a tollát, körülnéz, és azt mondja:
- Hű, de kurva nagy vihar volt!
- Az én férjem - meséli a tengerész felesége - tizenegy hónapot tölt a tengeren, és csak egyet itthon.
- De hiszem ez rettenetes lehet önnek...!
- Nem, dehogy! Olyan gyorsan elmúlik ez az egy hónap!
Németországban egy öreg mamóka ül a buszon. Leül vele szembe egy amerikai tengerészgyalogos, aki rágózik. Két megálló után megszólal a néni:
- Biztos nagyon szép történeteket mesél fiacskám, de egyrészt nem értek angolul, másrészt meg tök süket vagyok.
Egy szőke nő megy kocsival a búzatenger mellett. Egyszer csak oldalra pillant, s látja, hogy egy másik szőke (tengerész)nő a búzatábla közepén egy csónakban ül és evez. Odakiált a kocsis szőke:
- Most már tudom, miért vannak a szőke nős viccek! Ha tudnék úszni, most odaúsznék hozzád, és megcibálnám a hajadat!
Elsüllyed a hajó, két tengerész úszik a tengerben egy szál deszkába kapaszkodva. Egyikük fohászkodni kezd:
- Én jó Istenem, sokat vétkeztem életemben, tudom. Javíthatatlan alkoholista vagyok, hazudoztam, csaltam a feleségem... Kérlek, ments meg engem, s én ígérem, hogy már soha...
- Hallgass el! - szakítja félbe a társa. Ha jól látom, egy hajó közeledik felénk!
- Miért nem ért le a tengerész lába a tengerfenékre?
- Mert visszajött érte a cápa.
Utazási irodában:
- Kedves kisasszony! Most vagyunk 30 éves házasok a feleségemmel, szeretném megajándékozni egy hajóúttal!
- Rendben, uram! Van esetleg valamilyen különleges kívánsága: külön ágy, külön kabin...
- Ha lehetséges, külön hajó!
A hosszú hajóúton a férj tengeribeteg lett. A feleség próbálja vigasztalni, kedveskedi neki:
- Oda nézz, drágaságom - mondja a férjének -, milyen szép tengerjáró hajó úszik itt el mellettünk!
- Nem érdekel. Akkor szólj, ha autóbuszt vagy villamost látsz!
Horgász kifogja az aranyhalat a ciános Tiszából.
- Horgász, az összes kívánságod teljesítem, ha nem dobsz vissza.
Egy tengerész hónapokig tartó hajóút után kikötőbe ér és kimenőt kap. Első útja a kupiba vezet. Ahogy benyit, senkit nem talál. Megy ajtóról ajtóra, szobáról szobára, senki. Egyszercsak egy kör alakú szobára talál, ahol nincs más, csak egy néma kacsa. Gondolja, ha végre kiszabadult, hát ez is megteszi! Magáévá teszi a kacsát.
Egy újabb hosszú tengeri út után, - mit tesz a szerencse, - újra abban a kikötőben találja magát. Hová vezet az első útja? Igen! Ahogy benyit, megint senkit nem talál. Megy ajtóról ajtóra, szobáról szobára, senki.
Egyszercsak egy kör alakú folyosóra érkezik, ahol kukkoló fakkokat lát. Odamegy az egyikhez és kukkol. Egy kör alakú szobát lát, ahol két nő próbálja egymást. Önkéntelenül kitör belőle:
- Hát én még ilyet nem láttam!
Megszólal mellette egy borízű hang: - Ez semmi! Látta volna múltkor a kacsás embert!
A vitorlást a tengeren megtámadjak a kalózok. A kapitány szól a hajósinasnak:
- Hozd a piros ingem!
A piros ingében végig az élen harcol, visszaverik a kalózokat. Legközelebb két hajónyi kalóz jön, de a kapitány megint csak a piros ingét kéri, nagy nehezen megint visszaverik a kalózokat.
Kérdezik a matrózok, hogy miért mindig a piros ingben harcol, erre azt mondja nekik, hogy így nem látszik a vér, ha megsebesül, és ezért ők továbbra is ugyanolyan bátran harcolnak. A matrózok be is látják, milyen okos a kapitány. Harmadszor viszont már 10 hajónyi kalóz támad. A kapitány szól a hajósinasnak:
- Hozd a barna nadrágom!
A tengerész egy papagájjal érkezik a határra. A vámos nézegeti a papírokat, közben hangosan gondolkodik.
- Élő papagáj ezer forint, kitömött papagáj vámmentes.
A papagáj felkiált.
- Emberek! Ne csináljanak őrültséget!
Tengerész a kikötőben egy pillangóhoz:
- Mennyi?
Mire a leányka:
- Meddig voltál a tengeren?
Az alábbi viccet - többek között - Pálhegyi Zoltántól kaptam, ő pedig a könyvet, mert anekdotákat is küldött:

Nemzetközi csoport utazik egy hajón, amikor az egyszercsak süllyedni kezd. A kapitány kiadja az elsőtisztjének a parancsot:
- Mondja meg az embereknek, hogy vegyék fel az úszómellényüket, mert a hajóról kell leugraniuk!
Percek múlva visszatér az elsőtiszt:
- Megtagadták a vízbeugrást !
- Vegye át a parancsnokságot, elmegyek, megnézem, mit tehetek.
Rövid idő múlva visszatér és közli:
- Na, mindegyik leugrott!
- Hát ezt meg hogy érte el?
- A pszichológiát hívtam segítségül. Az angolnak azt mondtam, sportszerűtlen ha nem ugrik le. A franciának azt mondtam, hogy ez sikk. A németnek azt, hogy ez parancs. Az amerikait megnyugtattam, hogy van biztosítása. Az orosszal közöltem, hogy ez forradalmi tett. A skóttal pedig közöltem: ha ugrik akkor visszakapja a jegy árát.
A hajó a kikötőben vesztegel jó régen. A tengerész, vállán kedvenc majmával bemegy a csapszékbe. A majom Vígan ugrándozik az asztalok tetején, és mindent megeszik, ami csak megtetszik neki. Aztán a biliárdasztalra ugrik, és azonnal bekapja az egyik biliárdgolyót.
A matróz kifizeti a kárt, és elmennek.
A hajó hosszú tengeri út után néhány hónap múlva megint kiköt, és a tengerész ismét bemegy a csapszékbe, vállán a kedvenc kis majmával. A majom most is megkóstol mindent, de most bármit is megenne, előbb a fenekébe dugja. A csapos csodálkozva bámulja az állatot.
A tengerész viszont meg tudja magyarázni a dolgot:
- Tudja, mióta azt a biliárdgolyót bekapta, előbb minden megmér, mielőtt megenné.
Megy a tengerész a parton, meglát egy terebélyes nőt, vigyázzba vágja magát, és tiszteleg.
- Miért tiszteleg nekem? - álmélkodik a nő. - Nem vagyok én tengerésztiszt.
- Nem is azért, asszonyom... De a segge tengernagy!
Két képviselő beszélget a választások előtt a Parlament folyosóján.
- S ha nyerünk - mondja az egyik -, szeretném megkapni a tengerészeti miniszteri tárcát.
- Tengerészeti miniszter? - csodálkozik a másik. - Hát minek kéne az Magyarországon?
- Miért? Népjóléti miniszter is van!
Asszem ez lehet a hermetice v3.1.2.34

Tengeralattjáróparancsnok oktatja az újoncokat:
- ... és akkor a tengeralattjáró hermetikusan bezáródik és lemerül. Világos? Van valakinek kérdése?
- Parancsnok úr! Mi az a hermetikus?
- Fürdött már kádban, tengerész?
- Jelentem, igen.
- Fingott a vízben?
- Jelentem, igen.
- Bement a víz a lyukon?
- Jelentem, nem.
- Na, az a hermetikus...
Szabadságot kap a tengerésztiszt, s az éjszakát a feleségével egy szállodában tölti. Éjszaka valaki dörömböl az ajtajukon. A tengerész felriad, és ijedten kiugrik az ágyból:
- Úristen, ez biztosan a férjed!
A kábult, félig még alvó asszonyka erre azt mondja:
- Az nem lehet, hiszen a férjem a tengeren van...
Egy férfi hajótörést szenved és kivetődik egy lakatlan szigetre. Tíz év után meglát egy hajót a távolban. Kétségbeesetten integet, amíg végül is észreveszik, és küldenek egy csónakot a partra. Az elsőtiszt megkérdezi:
- Mióta van itt ezen a lakatlan szigeten?
- Tíz hosszú éve, már azt hittem soha senki nem fog megtalálni.
- És hogy tudott itt élni tíz hosszú éven át?
- Hát építettem magamnak egy komfortos kis házat, vannak itt állatok vadászgattam, halászgattam....
- De hát tíz év szex nélkül?
- Hát az azért nem egészen úgy van - mondja a férfi kissé szégyenkezve. - Tíz hónappal ezelőtt kijöttem a partra és láttam egy struccot a feje bedugva a homokba és a hátsó része felkínálkozva nekem.... mögé osontam és.....kilenc hosszú éve után,.... szóval nem tudtam ellenállni!
- El tudom képzelni milyen nehéz lehetett - mondja az elsőtiszt megborzadva.
- Hát az első hat kilométer nem volt nagyon nehéz, de utána egyre gyakrabban kiestem a lépésből.
Az alábbi viccet - több társaságában - Halmosi Gábortól kaptam, ő pedig a könyvet:

Egy hapsi megy kiküldetésbe és filózik:
- Hajóval megyek, azon hányni szoktam, tehát Dedalont vennem kell... Az asszony otthon marad, nő meg kell, tehát kotont is vennem kell.
Bemegy a gyógyszertárba és mondja a patikusnak:
- Kérek egy levél Dedalont és egy csomag kotont.
Megkapja, fizet és kimegy, de közben morfondírozik:
- Lehet, hogy ott is utaznom kell még, és hát nők mindenhol vannak, kevés lesz a készlet.
Visszamegy és mondja újból:
- Lesz szíves még egy levél Dedalont és még egy doboz kotont.
Mire a patikus:
- Uram, kérdezhetek valamit?
- Hogyne, parancsoljon.
- Ha hányingere van a hölgytől, minek baszogatja?
Két utas rosszul van a tengerjárón. Nagyokat nyögve hajolnak ki a korláton. Egyszer csak megszólal az egyik:
- Te, feljött már a hold?
Mire a másik a gyomrát fogva:
- Olyat nem is ettem.

Honnan érkeznek a látogatóim? Mérés kezdete: 2007. január 29.
Locations of visitors to this pageAz oldal frissítve: 2007. július 18.
Itt az internetes blogom. Természetesen Hajóka konyhája a címe, és fő témája a főzés, de van egyéb is, ami a blogba való és a blogot bloggá teszi...

Ez a másik blogom. Ennek Tengeri saláta a címe, és mindenféléről szól...

Óra Katolikus és ősmagyar hónapnevekEgy barátom angol fordítást vállal. Ő fordítja a MATE honlapjának angol nyelvű részét. Itt a szakmai önéletrajza (pardon: CV)
AJÁNLOTT OLDALAK
Székely Szabolcs haikui (a Haiku.hu honlapon)
Olcsó honlapok készítése!
Linkajánló:  A Magyar Huszár honlapja  Viribus Unitis, az Osztrák-Magyar monarchia hadihajója  Hajó.lap.hu  Mexikóikonyhal.lap.hu

Ha szeretnél te is csatlakozni, kattints az ikonra