Honlapverzió
v11.00
A honlapon található minden anyag szerzõi jogvédelem alatt áll. Ezek felhasználása csak a szerzõ elõzetes engedélyével történhet.
© Székely István 1997-2022
Az oldal frissítve: 2022. december 31.Advent második vasárnapja. Töltsük szeretetben!

-->

SZEMÉLYES INFÓK:
A fényképem a fejlécen, az életrajzom itt van, a következõ linken pedig elolvashatod, hogyan lettem tengerész

Archívum
Ez nem valami nagy durranás, ez afféle "nem akarom kidobni, de nem kell a nyitó oldalon sem" lerakat. Még külön menüpontot se érdemel (meg már nincs is hely a fejlécen... Ha majd átvariálom, akkor talán...

 

Nézd meg a honlapjukat

A rádió mûsorra tûzte néhány írásomat. Olyan régen szerepeltem, hogy már nem vagyok elérhetõ...
Az Irodalmi Rádió vendégmûsora volt 2004. május 26-án este a Civil rádióban: Elhangzott Takács Tibor: Falfirka az aluljáróban, Sz, mint... és a Mi lesz velünk címû verse,és Székely Szabolcs: Vulkán és a Reggeli kérdés.
Ezer arc - ezer talentum


Az egyik klubdélután vendége Bartus Antalné grafológus volt, aki a klinikai halál állapotából visszatért, halálközeli élményt átélt emberek élményének és kézírásának vizsgálatáról beszélt. Utána Albert Tibor következett, aki autóbaleset következtében a klinikai halál állapotába került, és ez a nem mindennapi élmény teljesen megváltoztatta.
A klubdélutánt a szokásos este hét helyett negyed kilenckor fejeztük be, annyira érdekes volt mindkét vendég elõadása, és az utána kialakult beszélgetés is.
A téma sokakat érdekel. Ez abból is látszik, hogy sok volt a vendég. Még olyan is volt, aki a honlapomról vette hírét, és eljött.

Megtaláltam a második általánosban használt írásfüzetemet. Ez is egy korrajz. No comment.


A K T U Á L I S

Az MS River Adagio személyhajón jártam a barátom meglátogatni. A látogatás után készítettem a következõ panorámaképet. A hajóval csupa amerikai turistát hoztak, akik azért jöttek, hogy a Duna gyöngyszemében gyönyörködhessenek. Mert az! Ezért érdemes ide jönni!

Az általam készített honlapok:


A legújabb:

Héttenger
Barbai Béla honlapja
GS-Poseidon
Magyar Tengerészek Egyesülete
Katonai szakfordító honlap
A napokban végignéztem a feljegyzéseimet és jegyzeteimet, hogy eddig merre jártam élménybeszámolókon, beszélgetéseken, klubdélutánokon, mindegy hogyan nevezzük. Már elég sok sorakozik egymás alatt, és arra gondoltam (mivel, és nem akarok szerénytelennek látszani, ezek meglehetõsen sikeresek voltak, hiszen kit ne érdekelne a tengerészet, a hajózás, a kaland), hogy nagyon

szívesen elmegyek bárhova egy elõadásra


vagy beszélgetésre, intézményekhez, iskolákba, klubokba, Pesten és vidéken. Akár a hajózás a téma, akár a könyveim, vagy legyen mindkettõ.
Csak egy í-mél kérdése. (Vidékre persze bizonyos feltételek fennállása esetén, amik könnyen "leküzdhetõek".)
Beszélgetéseim, véleményem, vitáim, olvasmányélményeim
Itt többnyire a Naplóimból kigyûjtött szövegeket találsz, a fenti szempotok szerint.
A MAGYAR NYELV HELYE A FÖLDGOLYÓN

Kosztolányi Dezsõ nyílt levele Antoine Meillet úrhoz, a College de France tanárjához

Az a helyzet, hogy kinyílt a bicska a zsebemben amikor elolvastam, hát úgy döntöttem, kiteszem a honlapomra mások okulására, úgy, ahogyan letöltöttem, amikor nyelvészeti írások után böngésztem az interneten. Nagyon tanulságos látni, hogy az a tény, hogy valaki tudósa egy tudományágnak, még nem jelenti azt, hogy a mûvelõje intelligens, az egyetemi tanárság nem jelenti azt, hogy az illetõ értékes ember lenne és franciának lenni nemcsak azt jelenti, hogy gáláns, könnyed, udvarias és mûvelt valaki (egyérterlmû: a rasszizmus nemcsak a színesbõrüek ellen irányulhat).

AMIT KÉTKEDVE FOGADOK

Az egyesítõ elmélet természetfilozófiai vázlata. Írta és szerkesztette: Ungvári Béla

A könyvemhez kerestem a neten anyagot, amikoris belebotlottam ebbe a mûbe. Érdekes volt, olvasmányos, elolvastam, és jól kidühöngtem magam a Naplóm lapjain, mert a napló erre is jó, ki lehet engeni rajta a túlnyomást...

JEZSUITÁK ÉS SZABADKÕMÛVESEK

Nagy Töhötöm munkájáról írok, a jezsuiták és a szabadkõmûvesek között töltött éveirõl, de azt is tudni kell róla, hogy szembenállt Mindszenty hercegprímással, tehát aki híve az elhunyt fõpapnak, az ne rám haragudjon azért, amit olvas majd. Itt olvashatod el...

IGAZOLT HIÁNYZÁS

Gondolataim Gerlóczy Márton: Igazolt hiányzás címû könyve kapcsánMAFFIAREGÉNY

Elolvastam a Maffiaregényt, amiben az alvilág kitálal a szerzõnek. Hajón olvastam, és amikor hazajöttem 2002. augusztusában, csodálkozva láttam, tudomást se vesznek róla. Ez is politika: agyonhallgatni valamit... Ez a véleményem róla:

Ha Bartus Imre idejutna, akkor várom jelentkezését, mert múltkor egy format c: miatt elveszett a levele, ezért nem tudtam válaszolni.

A MAGYAR DUNA- TENGERHAJÓZÁSRÓL

A magyar Duna- tengerhajózásról Katona Miklós írt könyvet. A könyv DDr. Capt. Juba Ferenc életútját kíséri végig, és eközben bemutatja ezt a tipikusan "magyar" hajózási módot, sok-sok fényképet közöl a korabeli hajóinkról. Itt olvashatsz róla.

MÁS A VÉLEMÉNYEM

Itt azt olvashatod, hogy miben nem értek egyet Lukács Bélával, az akadémikus fizikussal a dogonok kapcsán. A könyv, amit elolvastam: Lukács Béla: Utazások térben, idõben és téridõben címû hallatlanul érdekes, tudományos, ismeretterjesztõ munkája.

ELMÉLKEDÉSEM

Ádámok és Éva?

Mi a kapcsolat egy UFO hívõ oldal és egy nyelvészeti cikk között, aminek az a(z általam levont) konklúziója, hogy az õsember által kimondott legõsibbnek tartott szó, a "tik" nem ujjat, hanem tyúkot jelent.

NYELVÉSZETI KÖNYVÉLMÉNYEIMRÕL

Ha elolvastad már a Lys Chrisen írott elsõ naplómat, akkor tudod, hogy indulás elõtt a MEK-rõl letöltöttem egy csomó olvasnivalót. Ezekrõl elmélkedem az alábbi linkeken. Ezek nem könyvkritikák, nem könyvismertetések, hanem a véleményem, és a gondolataim, amiket az olvasmány kiváltott belõlem. És sokat idézek olyan részeket, amik - véleményem szerint - mindenkit érdekelhetnek. Mindegyik nagy élmény volt. Várkonyi könyve hallatlanul olvasmányos tudományos igényû munka. Mindenkinek ajánlom, a könyv a MEK-rõl letölthetõ.

Mózes, a tarot és a krampusz

alcímen azt írom meg, amiben úgy gondolom, hogy Várkonyi úr tévedett, bár a tévedés lehetõségét fenntartom magamnak is.

Az illusztrációk a kötetbõl valók

Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története
Várkonyi könyvében találtam:

O deucheoseeges zenth job keez
me'et magiar ohaitua neez
draagha genche neepeunknec
nag' eoreome ziueunknec.


Az énlakai unitárius templom rovásírásos menyezetkazettája
WEÖRES SÁNDOR: KÍNAI TEMPLOM

Szent fönn Négy majd
kert, lenn fém mély
tág cseng: csönd
lomb: éj Szép, leng,
tárt jõ, Jó, mint
zöld kék Hír, hült
szárny, árny. Rang, hang.
Ezt a verset azon oknál fogva tettem a honlapomra, mert ha elolvasod a Várkonyi könyvet, és azon belül a kínai nyomtatás történetét, rájössz, mekkora bravúr ez a költemény!

Amitõl a vers valóban kínai, az az, hogy:

- úgy van oszlopokba szedve, ahogyan a kínai könyv
- csak egytagú szavakból áll, ahogy a kínai nyelv is
- és ezek ragozatlanok mert a kínai nyelv nem ragoz

Itt letöltheted a kötetet, amiben olvastam

Szepesy Gyula: Nyelvi babonák (klikk) Szerinted helyesek az alábbi mondatok?

Tegnap, mire megérkeztem az új hajómra már teljesen be volt rakva..
Vagy ez: A törökök Mohácsnál megsemmisítõ vereséget mértek a magyarokra az ezerötszázhuszonhat évben.
Esetleg találsz hibát ebben: Az élet terhe a vállaimra nehezedik...
Germanizmus-e vajon a fog + fõnévi igeneves szerkezet: Két hónap múlva fogok kiszállni a hajómról.

Számomra a legnagyobb meglepetés a sorszámnév-tõszámnév "szabály" babonasága volt. Hiszen milyen gyakran halljuk ostorozni az ügyvédeket és bírókat, amikor pl. az 1976 évi törvényrõl beszélnek...

Mi a nyelvi babona? Ezt írja: "A nyelvi babona is tévhit. Terjesztõi minden vizsgálódás és tájékozódás nélkül nyilvánítanak helytelennek olyan nyelvi eszközöket, amelyek a nyelv rendszere szempontjából teljesen kifogástalanok, és összhangban állnak a nyelvhelyesség általánosan elfogadott elveivel."
S hogy kik terjesztik? Íme: "Nyelvi babonát terjeszt az a nyelvész, nyelvmûvelõ, író, tanár, újságíró vagy bárki más, aki helytelennek nyilvánít olyan nyelvi eszközt, amely a fenti nyelvhelyességi elvek értelmében nem hibáztatható."
És azon is meglepõdtem, hogy a páros szervek többes számának a használata is helyes a nyelvünkben. Ugyanis én eddig gondosan vigyáztam arra, le ne írjam: kezeim vagy szemeim...
Nagy elégtétel lenne számomra, ha a könyvet elolvasná az a gépész, aki kioktatott a fog + fõnévi igenév helytelenségérõl... (Napló: 1995 President)
Azt hiszem, mindkét "elmélkedésemben" sok az idézet. Természetesen megtehettem volna, hogy a magam fogalmazásában mondom el, de ebben az esetben úgy érzem, hogy ez tudálékosság - esetleg nagyképûség - lenne részemrõl. A nyelvi babonák esetében pedig nem érzem a kompetenciát, hogy ezeket a "szabályokat" kinyilatkozzam.

"A tengerészet, barátocskám?
Az életeddel fizetsz érte,
de a világot kapod cserébe...
(G. Prien)


Ímél:


Tengerésztörténetek, sztorik, videók

Ha szereted a tengerésztörténeteket, olvasd ezt a blogomat!
További blogjaim:

Chilikikötõ - Port of Chili
Hajóablak a nagyvilágra
Az Oroszlán fõzni készül
A Seafalcon fõz
A Seafalcon mesél
Tengeri saláta
A Seafalcon fõz
Novelláim
Jin és Jang, avagy a boldogság regénye - blogregény
Hajók, gépek, tengerészek
Ásó, kapa, kemence

2008. szeptember 24-én hangzott el a Lánchíd rádióban egy beszélgetés velem.

Óra Katolikus és õsmagyar hónapnevek


STARTLAP ALOLDAL SZERKESZTÕ VAGYOK:
A startlapjaim:
Hajó.lap.hu
Tengerhajózás.lap.hu,
Hadihajó.lap.hu
Világítótorony.lap.hu
Tengerésznóta.lap.hu
Múzeum.lap.hu
Galéria.lap.hu
Málta.lap.hu
Lengyelország.lap.hu
Mexikói konyha.lap.hu
Chili.lap.hu
Északifény.lap.hu

FOTÓIM
Nézd meg a szemüveges disznót nagyban
Ez a kép Pireuszban, a piacon készült, szilveszter elõtt. Akkoriban a Pancon-3 fedélzetén voltam elsõtiszt. Régebben fényképezõgéppel, manapság kamerával a kézben járom a világot, a legújabb szenvedély a digitális fényképezés. Ahol tehetem, videózom, fényképezem.
SZERENCSEPÉNZ
Alant láthatod a szerencsepénzemet, amit a Humberen egy egér megrágott, de a nagyobb címletekhez nem nyúlt, mert ez egy ilyen rendes egér volt!Édesapám ajándéka az 59. születésnapomra.
ELÉRHETÕSÉGEM:Azonosító: szekely_9


HONLAPAJÁNLAT:
Arany Viktor barátom, a valamikori tengerész, is írásra adta fejét. A Hitben hat címû könyvének - melyben saját sorsát veti papírra - már két kötete megjelent. Mindenképpen ajánlani tudom a honlapján található olvasói leveleket, amelyeket cenzúrázás nélkül tett ki. Ha érdekel az ezotéria, akkor Viktor honlapján - könyvén kívül - sok-sok érdekességet találsz.

A honlapom állandóan fejlõdik, most nem a tartalomra gondolok, hanem a programozási technikára. Amit a honlapkészítésrõl tudok, azt az Oktatóvideók.hu által forgalmazott oktató videókból (DVD) tudom. A php, a flash után, most a css stíluslapok programozába is beletanulok, aminek az eredménye hamarosan látható lesz a honlapomon, meg az általam szerkesztett honlapokon is.


Linkajnl:  A Magyar Huszr honlapja  Viribus Unitis, az Osztrk-Magyar monarchia hadihajja  Haj.lap.hu  Mexikikonyhal.lap.hu